PASPORT STAVBY

Pasport stavby? Co to znamená?

Mnoho lidí se s tímto názvem asi nikdy nesetká, ale najdou se i tací, kteří přeci jen ano.

Kde na to můžete narazit?

 1. Garáže
 2. Zahradní domky
 3. Stodoly
 4. Menší stavení u domu apod.

 

Obecně se s tímto pojmem setkáváme u menších staveb, které byly postaveny bez vědomí katastrálního úřadu proto, že dříve nebylo tolik požadavků na ohlášení všech staveb. Díky novým mapovacím technologiím je však katastrální úřad schopný provádět průzkum území, a stavby, které nejsou zaevidovány v katastrální mapě je potřeba doplnit. Doplnit znamená, že je potřeba zajistit zjednodušenou dokumentaci, nebo-li PASPORT STAVBY.

 

 

Co mám dále udělat, abych splnil/a požadavky katastrálního úřadu?

 1. Sehnat projektanta
 2. Zaměřit přesně celý objekt – šířky, délky, výšky, výšky oken, dveří, parapetů atd.
 3. Zjistit konstrukční systém stavby a materiál, ze kterého byl postaven (cihla, železo-beton, apod.)
 4. To všechno je potřeba zapsat do souhrnné technické zprávy
 5. Údaje o projektantovi, investorovi, pozemku a obecné požadavky na okolí, se zapíší do průvodní zprávy
 6. Stavbu zakreslíte do zjednodušených situačních nákresů, v měřítkách 1:250,1:500
 7. Nakonec je potřeba zjednodušené výkresové dokumentace – pohledy, půdorys a řez

Od všeho uděláte tři kopie. Jeden si necháte a dva zanesete na příslušný stavební úřád.


 

Mějte se krásně Vaše Adorum

12837754_1131996063491619_570394383_o